- automatisert identifikasjon av skjult risiko -

Ved å følge med på bedriftens kunder og leverandører i rettsvesenet kan skjult risiko avdekkes, og sannsynligheten for økonomisk tap reduseres betraktelig. Motta umiddelbart varsel når rettssaker er berammet for en av bedriftens kunder eller leverandører, inklusiv tidlig varsel om mulige konkurser.

Alltid tilgjengelig i Skyen

Du vil alltid ha den mest oppdaterte informasjonen om dine kunder og leverandører tilgjengelig, enten om det er på kontoret, hjemme eller på reise. Vi jobber 24 timer i døgnet for at beslutningstakerne skal ha mest mulig relevant og oppdatert informasjon før viktige beslutninger fattes. PULSE er tilgjengelig fra alle plattformer 24 timer i døgnet, verden rundt.

Enkelt å bruke

PULSE er utformet med spesiell fokus på enkelhet ved bruk slik at våre kunder skal få høyest mulig merverdi gjennom tjenesten, samtidig med minst mulig ekstra arbeid. Våre tjenester er automatiserte og sørger hele tiden for at våre kunder kan stole på at bedriftens interesser er ivaretatt. Les videre under om funksjonaliteten i systemet.


Sikre løsninger

PULSE er bygget for full integrasjon mot kundenes egne systemer. Det er viktig at våre kunder føler seg sikre på at overføring og oppbevaring av data gjøres på en tilfredstillende og kontrollert måte. Les under om våre alternativer for systemintegrasjon.